De leefstijler

Leefstijlcoaching voor mensen met reuma

Privacybeleid

Het privacybeleid is gedateerd op 18 februari 2021.

Privacy is een goed recht. De persoonlijke informatie die u mij verstrekt wordt daarom vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Onder persoonlijke informatie vallen uw naam en adresgegevens, maar ook alle informatie die De leefstijler van u ontvangt en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding.

Gegevens De leefstijler gebruikt uw gegevens alleen om u een goede dienstverlening te verlenen. Uw persoonsgegevens worden alleen door De leefstijler verwerkt nadat u akkoord gaat met het coachtraject of een andere overeenkomst sluit. Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, een e-mail stuurt of zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zullen de gegevens die u toestuurt, bewaard blijven zolang deze inhoud nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling daarvan. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die mogelijk verwerkt worden voor het leveren van de diensten:

– Bedrijfsnaam (indien van toepassing) – Voor- en achternaam – Telefoonnummer – E-mailadres De leefstijler verwerkt gegevens die nodig zijn om u te begeleiden tijdens het traject. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken hiervan vragen we om uw toestemming op het intakeformulier. Wanneer er tijdens of na een coachsessie iets wordt opgeschreven, wordt dit op een veilige manier bewaard.

Doel De leefstijler verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: – U de nieuwsbrief en weggevers te versturen indien u zich hiervoor heeft opgegeven. – U te bellen of e-mailen indien dit nodig is mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. – Het gebruiken van uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u afgesloten opdrachtovereenkomst.

Hoe De leefstijler bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Websitedata zijn 26 maanden inzichtelijk, maar deze zijn niet naar u te herleiden omdat de data geanonimiseerd worden. De leefstijler bewaart de administratie tot 7 jaar terug (dit is de wettelijke bewaartermijn gehanteerd door de Belastingdienst). De leefstijler neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@deleefstijler.nl.

Delen met anderen De leefstijler deelt uw persoonsgegevens niet zomaar met derden zonder uw toestemming. Deze gegevens verstrekken we uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies De leefstijler maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De analytische cookies worden gebruikt door Google Analytics. Bij uw eerste bezoek aan www.deleefstijler.nl ben je geïnformeerd over de cookies die De leefstijler gebruikt en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen voor cookies. Die toestemming is met een toestemmingcookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.

Statistieken/Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.

Mailchimp De leefstijler gebruikt Mailchimp voor het versturen van e-mails. Als je bijvoorbeeld je inschrijft voor de nieuwsbrief, komen je gegevens terecht bij Mailchimp.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De leefstijler. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoongegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan u niet laten verwijderen. Ontvangt u de nieuwsbrief, dan kunt u zich altijd met één klik uitschrijven. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deleefstijler.nl.

Wijziging privacybeleid Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid aangeboden door De leefstijler, dan kunt u deze per e-mail richten aan De leefstijler. De leefstijler behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens De leefstijler De leefstijler Antoinette van het Hul – Derksen De Hooivork 16 6846KP Arnhem Telefoon: 06 – 14637592 E-mail: info@deleefstijler.nl KvKnummer: 81431082 Bankrekeningnummer: NL14RABO 0365 4915 35 t.n.v. De leefstijler