Leefstijlcoaching voor mensen met reuma

Leefstijlcoaching is een opkomend begrip. De combinatie van leefstijlcoaching bij het hebben van reuma is nieuw. Nieuw én enorm waardevol!

Leefstijlcoaching is coaching op het gebied van leefstijl. Het is een vak apart. Op het gebied van coaching is opleiding en ervaring nodig. En daar komt dan ook nog eens de kennis van de diverse aspecten van leefstijl bij kijken. Hierbij gaat het over aspecten zoals voeding, bewegen, slaap, stress, ontspanning en energiemanagement. De BRAVO-factoren worden ook wel eens genoemd. BRAVO verwijst naar Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Een mooi ezelsbruggetje!

Een gezonde leefstijl is voor iedereen goed. Gezonde voeding, voldoende beweging, balans in inspanning en ontspanning. Een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: energie, vitaliteit en gezondheid. Gezond zijn en gelukkig voelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Positieve leefstijlverandering bevordert positieve gezondheid. Dit gebeurt op diverse dimensies. Bij positieve gezondheid zijn zes hoofddimensies van gezondheid:

 • lichaamsfuncties;
 • mentale functies;
 • spirituele en existentiële dimensie;
 • kwaliteit van leven;
 • sociaal-maatschappelijke participatie;
 • dagelijks functioneren.

Al deze dimensies zijn belangrijk en worden beschouwd als essentiële onderdelen van een goede, positieve gezondheid. Ze staan met elkaar in verbinding en zorgen ervoor dat jij je gezond en energiek voelt op een manier die bij jou past.

Het positief veranderen van de leefstijl levert gezondheidswinst op. De meeste leefstijlveranderingen beïnvloeden meerdere dimensies tegelijkertijd. Ga je meer bewegen? Dan heeft dat invloed op jouw lichamelijk functioneren, maar ook op jouw mentaal welbevinden én de kwaliteit van jouw leven. Ga je samen met anderen bewegen, dan heeft dat ook effect op jouw sociaal-maatschappelijk participeren. De term ‘Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag‘ sluit hier perfect op aan. Hier is een grote rol weggelegd voor leefstijlcoaching. Voor iemand met een chronische ziekte, met een vorm van reuma, is een gezonde én positieve leefstijl van belang en kan leefstijlcoaching van grote betekenis zijn!

Gezonde voeding levert de bouwstoffen die het lichaam nodig heeft. ‘Je bent wat je eet’, dat wordt vaak genoeg gezegd. Wanneer jij ongezond eet wordt de kans op het krijgen van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten groter. Dit geldt ook voor te weinig bewegen en roken. Zelfs alleen al het hebben van reuma kan de kans op hart- en vaatziekten vergroten. Door het optimaliseren van jouw leefstijl beperk je deze kans tot een minimum.

Goede voeding en voldoende beweging leidt tot voordelen. Een voorbeeld hiervan is het hebben van wel of geen overgewicht. Bij sommige vormen van reuma speelt overgewicht zelfs een rol bij het ontstaan van de reuma. Maar ook wanneer je reuma hebt kan overgewicht voor problemen zorgen: extra belasting van gewrichten en beperkingen in het bewegen, terwijl bewegen zo goed is.

Door het veranderen van jouw leefstijl kan je meer grip krijgen op jouw leven met reuma. Dit is de reden waarom mensen zich bij mij, bij De leefstijler, aanmelden.

Veel mensen met reuma ervaren pijn, zwellingen, stijfheid en beperkingen in het dagelijkse leven. Sommigen slapen slechter, stemmingen en zelfbeeld worden (negatief) beïnvloed. Piekeren en stress komt vaak voor. Al deze klachten en beperkingen zijn in te delen in de zes hoofddimensies van gezondheid. Bij de ene persoon met reuma spelen bijvoorbeeld lichamelijke klachten de hoofdrol. Bij de ander wordt de hoofdrol gespeeld door beperkingen op het gebied van sociaal-maatschappelijke participatie. Bij weer een ander persoon zouden beide dimensies een even grote rol kunnen spelen. Reuma komt in veel vormen voor en uit zich (ook dezelfde vorm van reuma) bij iedereen op een andere manier. Wel is het zo dat je bij al deze gebieden kan inzetten op het veranderen van leefstijl om meer grip te krijgen op jouw leven met reuma.

De meest voorkomende aspecten van de leefstijl die ik ben tegengekomen bij mensen met reuma zijn: voeding, beweging en energiemanagement. Geregeld in combinatie met elkaar. Wel is de insteek, het achterliggende doel van de klant, iedere keer anders:

 • Fitter worden
 • Meer energie hebben
 • Leuke dingen (kunnen blijven) doen
 • Genieten van wat nog wel kan
 • Minder vermoeid zijn
 • Gezonder leven
 • Eigen regie
 • Spanning en stress verminderen
 • Gezondere keuzes maken
 • Beter slapen

Dit is een kleine greep van genoemde doelen uit de praktijk. De belangrijkste vraag is dan nog ‘Waarom?’. ‘Waarom wil je fitter worden, wat levert dat voor jou op?’ Ook hier komen diverse antwoorden terug en geen antwoord is fout. Zolang jij weet waarom jíj jouw doel wil behalen, ben je al op de goede weg! Voor blijvende verandering in leefstijl is gedragsverandering nodig. Dit is moeilijk, maar niet onmogelijk. Zeker wanneer je dit onder begeleiding doet van een leefstijlcoach. Ik kan jou ondersteuning bieden bij dit daadwerkelijk veranderen.

Tot zover de eerste introductie leefstijlcoaching voor mensen met reuma! Heb je vragen of wil je aan de slag met jouw leefstijl?! Neem dan contact met mij op.

Groeten, Antoinette

De leefstijler geeft zin!
De leefstijler geeft zin!
Lees meer over het zes-maanden-programma: Grip
De leefstijler geeft zin!
Lees meer over De leefstijlcheck