Leefstijl en vitaliteit

De begrippen leefstijl en vitaliteit worden geregeld door elkaar gebruikt. Wat is precies het verschil en hoe ga ik daarmee om in de praktijk? In mijn leefstijlinterventies sta ik naast leefstijl ook vaak stil bij vitaliteit. Werken vanuit zingeving van de cliënt, versterkt het effect van het coachtraject. Ik ben van mening dat leefstijl meer is dan voeding en beweging. Net zoals gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Focus op alleen het fysieke is te beperkt.

Wat is leefstijl en vitaliteit
Bij leefstijl en leefstijlcoaching gaat het om al het gedrag dat invloed heeft op de gezondheid. Het gaat dan om beweging, roken, voeding en ontspanning.
Vitaliteit gaat over het bepalen van je eigen waarde en keuzes maken die daarmee overeenkomen. Vitaliteit is groeien op basis van zelfdeterminatie, waarmee je meer uit het leven wil halen.
Leefstijl is direct zichtbaar. Je ziet iemand wel of niet bewegen. Je ziet wat iemand eet. Vitaliteit is niet direct zichtbaar.
Om het verschil duidelijker te maken, hier een aantal voorbeelden:

 • “Ik wil stoppen met het eten van bewerkte voeding, omdat ik heb gelezen dat dit de kans op reumaklachten vergroot.” Leefstijl
 • “Ik wil meer bewegen om meer zelfvertrouwen in en controle over mijn leven te krijgen.” Vitaliteit
 • “Ik wil afvallen, omdat aan mijn moeders kant van de familie veel overgewicht met reumaklachten zijn en ik gezond oud wil worden.” Leefstijl
 • “Ik wil stoppen met vlees eten, omdat ik wil bijdragen aan een duurzame wereld en een beter milieu.” Vitaliteit

Wat is leefstijl en vitaliteit
Bij leefstijl en leefstijlcoaching gaat het om al het gedrag dat invloed heeft op de gezondheid. Het gaat dan om beweging, roken, voeding en ontspanning.
Vitaliteit gaat over het bepalen van je eigen waarde en keuzes maken die daarmee overeenkomen. Vitaliteit is groeien op basis van zelfdeterminatie, waarmee je meer uit het leven wil halen.
Leefstijl is direct zichtbaar. Je ziet iemand wel of niet bewegen. Je ziet wat iemand eet. Vitaliteit is niet direct zichtbaar.
Om het verschil duidelijker te maken, hier een aantal voorbeelden:

 • “Ik wil stoppen met het eten van bewerkte voeding, omdat ik heb gelezen dat dit de kans op reumaklachten vergroot.” Leefstijl
 • “Ik wil meer bewegen om meer zelfvertrouwen in en controle over mijn leven te krijgen.” Vitaliteit
 • “Ik wil afvallen, omdat aan mijn moeders kant van de familie veel overgewicht met reumaklachten zijn en ik gezond oud wil worden.” Leefstijl
 • “Ik wil stoppen met vlees eten, omdat ik wil bijdragen aan een duurzame wereld en een beter milieu.” Vitaliteit
De leefstijler geeft zin!

 

In de praktijk
Geregeld denken mensen voor leefstijl te komen, maar komen voor vitaliteit. Zeker in de tijd waarin we leven is het belangrijk om een identiteit te kiezen.

Men heeft behoeften en omdat ze niet voldoen aan die behoeften ontstaat er een zingevingscrisis. Een mooi boek dat hierop aansluit is het boek ‘The top five regrets of the dying. A life transformed by the dearly departed’.

De auteur van dit boek schrijft de vijf levenslessen die zij tijdens haar werk met stervenden heeft meegekregen:

 1. Ik wilde dat ik de moed had gehad om het leven te leiden dat bij mij paste en niet bij wat anderen van me verwachtten.
 2. Ik wilde dat ik niet zo hard had gewerkt.
 3. Ik wilde dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens uit te spreken.
 4. Ik wilde dat ik mijn vriendschappen beter had onderhouden.
 5. Ik wou dat ik mezelf had toegestaan gelukkiger te zijn.

Al deze levenslessen gaan over vitaliteit. Niet over leefstijl; niet over afvallen of het hebben van een sixpack. Ze gaan over gelukkig zijn; zingeving!

Coaching bij reuma
Het werken aan eerst vitaliteit en dan leefstijl levert een beter lichaamsbeeld, een betere relatie met voeding en een betere fysieke en mentale gezondheid op.

Een belangrijk aspect die bij mijn coaching op vitaliteit bij reuma aanbod komt is lichaamsbesef. Lichaamsbesef zorgt voor het herkennen van fysieke en psychische verstoringen. Lichaamsbesef helpt bij het herkennen van grenzen bij pijn en vermoeidheid. Daarnaast zorgt lichaamsbesef voor een betere voorspelling en het correct inspelen op je behoeften. En lichaamsbesef dicht het gat tussen denken en voelen.

Een ander aspect dat aanbod komt is zelfdeterminatie. Kort gezegd staat zelfdeterminatie voor zelf richting kunnen geven. Hierbij gaat het om richting geven vanuit drie basisbehoeften:

 • Autonomie
 • Binding
 • Competentie
Het coachen op vitaliteit is coachen op deze basisbehoeften. Onderwerpen die hierin voorbij kunnen komen zijn welbevinden, zingeving, motivatie, natuur, mindfulness, eigenwaarde en identiteit.


Leren omgaan met 
Meer uit je leven willen, wie wil dat nu niet? Obstakels voor vitaliteit, en veel voorkomend bij reuma, zijn pijn, angst en vermoeidheid. Het belangrijkste is om te leren gaan met deze obstakels en ze niet weg te nemen. Soms heb je nu eenmaal te dealen (ongeacht of je een gezonde leefstijl hebt of niet) met pijn of vermoeidheid. Het doel bij coaching op vitaliteit is er beter mee om te leren gaan, zonder het probleem op te lossen.

In mijn leefstijlinterventies sta ik naast leefstijl ook stil bij vitaliteit. Werken vanuit zingeving van de cliënt, versterkt het effect van het coachtraject. Focus op alleen het fysieke is te beperkt. Ik ben van mening dat leefstijl meer is dan voeding en beweging. Net zoals gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Het gaat ook om je goed voelen, gelukkig zijn.

Heb je vragen of wil je coaching op het gebied van jouw reuma? Neem dan contact met mij op.

Groeten, Antoinette

De leefstijler geeft zin!
De leefstijler geeft zin!
Een voedingsanalyse iets voor jou?
De leefstijler geeft zin!
Lees meer over het zes-maanden-programma: Grip